A-02 Obsah laboratorní příručky

Název kapitoly

Hypertextový odkaz

A-01 Předmluva

LPA-01 Předmluva

A-02 Obsah

LPA-02 Obsah

A-03 Úvod

LPA-03 Úvod

B-01 Identifikace laboratoře a základní údaje

LPB-01 Identifikace laboratoře

B-02 Základní informace o laboratoři

LPB-02 Základní informace o laboratoři

B-03 Zaměření laboratoře

LPB-03 Zaměření laboratoře

B-04 Úroveň a stav akreditace laboratoře

LPB-04 Úroveň a stav akreditace laboratoře

B-05 Organizační schéma laboratoře

LPB-05 Organizační schéma laboratoře

B-06 Spektrum nabízených služeb

LPB-06 Spektrum nabízených služeb

B-07 Popis nabízených služeb

LPB-07 Popis nabízených služeb (FT)

LPB-07 Popis nabízených služeb (ST)

LPB-07 Popis nabízených služeb (STAT)

LPB-07 Popis nabízených služeb (VET)

B-08 Finanční a strategické plánování

LPB-08 Řízení financí a strateg. plánování

C-01 Manuál pro odběry vzorků - základní informace

LPC-01 Manuál pro odběr vzorků - informace

C-02 Požadavkové listy (žádanky)

LPC-02 Požadavkové listy (žádanky)

C-03 Požadavky na urgentní vyšetření

LPC-03 Požadavky na urgentní vyšetření

C-04 Ústní požadavky na vyšetření

LPC-04 Ústní požadavky na vyšetření

C-05 Používaný odběrový systém

LPC-05 Používaný odběrový systém

C-06 Příprava pacienta před vyšetřením

LPC-06 Příprava pacienta před vyšetřen

C-07 Identifikace pacienta na žádance a vzorku

LPC-07 Identifikace pacienta a vzorku

C-08 Odběr vzorků biologického materiálu

LPC-08 Odběr vzorků biologického materiálu

LPC-08-1 Odběr žilní a kapilární krve

LPC-08-2 Odběr vzorků moči

LPC-08-3 Vyšetření stolice - okultní krvácení

LPC-08-4 Zásady odběru vzorků na ABR

C-09 Množství vzorku biologického materiálu

LPC-09 Množství vzorku biologického materiálu

C-10 Manipulace se vzorky a jejich stabilita

LPC-10 Manipulace se vzorky a jejich stabilit

C-11 Základní informace k bezpečnosti

LPC-11 Základní informace k bezpečnosti

C-12 Informace k dopravě vzorků

LPC-12 Informace k dopravě vzorků

C-13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků

LPC-13 Informace o svozu vzorků

D-01 Příjem žádanek a vzorků

LPD-01 Příjem žádanek a vzorků

D-02 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vzorku

LPD-02 Kriteria přijetí a odmítnutí vzorků

D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku

LPD-03 Postupy při nesprávné identifikaci

D-04 Vyšetřování smluvními laboratořemi

LPD-04 Vyšetřování smluvními laboratořemi

E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech

LPE-01 Hlášení kritických výsledků

E-02 Informace o formách vydávání výsledků

LPE-02 Informace o formách vydávání výsledků

E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv

LPE-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv

E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům

LPE-04 Vydávání výsledků přímo pacientům

E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření

LPE-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření

E-06 Změny výsledků a nálezů

LPE-06 Změny výsledků a nálezů

E-07 Čas od příjmu vzorku k vydání výsledku

LPE-07 Čas od příjmu vzorku k vydání nálezu

E-08 Konzultační činnost laboratoře

LPE-08 Konzultační činnost laboratoře

E-09 Způsob řešení stížností

LPE-09 Způsob řešení stížností

E-10 Poskytování spotřebního materiálu

LPE-10 Poskytování spotřebního materiálu

 

.