Hlášení výsledků v kritických intervalech

 

Zásady hlášení patologických výsledků laboratorních vyšetření.

1.       Všechna laboratorní vyšetření s hodnotami výrazně v patologické oblasti  (viz.dále uvedený přehled) ve statimovém či rutinním provozu konzultuje  příslušná laborantka ihned s VŠ pracovníkem odpovědným za daný obor (osobně nebo telefonicky). V případě jejich nedostupnosti s vedoucí laborantkou či její zástupkyní.

§   RNDr. Červený - mikrobiologie, sérologie, molekulární biologie (extrahumánní genom)

§   RNDr. Fedorová - biochemie, hematologie, imunochemie

§   MUDr. Hadincová - hematologie

§   MUDr. Jelínková - mikrobiologie, sérologie, molekulární biologie (extrahumánní genom)

§   Mgr. Mazánek - biochemie, hematologie, imunochemie, sérologie, molekulární biologie

§   Mgr. Musil - biochemie, hematologie, imunochemie, sérologie, molekulární biologie

§   MUDr. Musil - biochemie, hematologie, imunochemie, sérologie, molekulární biologie

§   RNDr. Svobodová - biochemie, hematologie, imunochemie, sérologie, molekulární biologie

2.       Konzultaci podléhají i jiné, dále neuvedené výsledky, které výrazně vybočují z obvyklé praxe a mohly by ohrožovat pacienta či jeho okolí na zdraví či životě.

3.       Po konzultaci je patologický nález ihned sdělen  telefonicky - pouze zdravotní sestře či lékaři !!!

4.       Je-li nebezpečí z prodlení, je výsledek zavolán bez konzultace. Je-li  příslušné telefonní číslo delší dobu obsazené, výsledek je zavolán a  předán na nejbližší možné jiné číslo.

5.       Vždy je záznamem v LIS k danému pacientovi (viz POK002/15 - Zápis telefonických hlášení) zdokumentováno: hlášený parametr, čas předání a jméno příslušné zdravotní sestry či  lékaře !!!

6.       Výrazně patologické hodnoty ostatních laboratorních vyšetření, které jsou takto posouzeny laboratorním pracovníkem (lékař, VŠ či laborantka, zdravotní sestra) na základě konkrétních kritérií (aktuální odborná zkušenost posuzovatele, vztah k ostatním laboratorním výsledkům, diagnóze, věku, historii apod.) a které nejsou uvedených v přehledu, jsou hlášeny ve stejném režimu.

7.       O vhodnosti hlášení opakovaných patologických nálezů konkrétního laboratorního parametru  u konkrétního pacienta posoudí VŠ pracovník nebo lékař.

8.       Během hlášení se požaduje zpětná hlasová konfirmace hlášených hodnot.

 

 

Poznámka:

Pokud nejsou někde uvedeny limity u dětí, pak platí jako u dospělých.

 

Zdroj (některé parametry modifikovány vedoucím laboratoře):

1.       Medical Center Ohio, Rapid Communication of Laboratory Results, 2011

2.       Don-Wauchope et al.: Report on the ctirical value survey undertaken on behalf of the Hamilton Regional Laboratory Medicine Program division of Clinical Chemistry and Immunology, 2008

3.       Wagar EA., Critical Values Comparison, Arch Pathol Lab Med, Vol. 131, 2007

4.       Dighe AS. Et al.: Analysis of Laboratory Critical Value reporting at a Large Academic Medical Center, Am J Clin Pathol., 2006, 125(5): 758-764

5.       Tillman J. et al.:A survay of laboratory "critical (alert) limits" in the UK, Ann Clin Biochem 2003,40, 181-184

6.       Thomas L., Critical limits of laboratory results for urgent clinican notification, eJIFCC, Vol. 14, No. 1, 2003

7.       Hematologické kritické hodnoty pro onkologické pacienty FN Plzeň konzultovány s MUDr. Votavovou (prosinec 2013)


Hodnoty ve sloupci FOL obsahují číslo metody po zavedení LIS Open Lims Stapro.

 

Hematologická a koagulační vyšetření

 

Vyšetření

FOL

Dospělí nad 15 let

Děti do 15 let

Onkologičtí

Pacienti

(HOO FN Plzeň)

Jednotka

pod

nad

pod

nad

pod

nad

Leukocyty

1001

2,0

20

2,0

25

0,7

20

109/l

Leukocyty

(dif. rozpočet)

1019

Nezralé formy (promyelocyty, blasty a nezařaditelné buňky) jsou hlášeny po konzultaci s odborným VŠ pracovníkem nebo lékařem.

Erytrocyty

1002

2,0

7,0

2,0

7,0

2,0

7,0

1012/l

Hemoglobin

1006

60

200

80

170

60

200

g/l

Hematokrit

1007

0,20

0,60

0,20

0,60

0,20

0,60

1

Trombocyty

1011

50

1000

80

1000

40

1000

109/l

FW za 1. hodinu

1109

 

60

 

25

 

60

mm/hod

FW za 2. hodinu

1110

 

100

 

50

 

100

mm/hod

APTT

1095

                        > 50,0 u neléčených heparinem

s

Protrombinový čas (INR)

1092

> 4,0 u léčených kumariny (např.warfarin)

INR

Fibrinogen

1101

0,8

 

0,8

 

0,8

 

g/l

D Dimer

1099

> 0,25

mg/l

 

Mikrobiologická a sérologická vyšetření

 

FOL

Metodika

2014

Pozitivní výsledek hemokultury – po signalizaci pozitivního růstu a mikrobiologického vyšetření.

3272

Pozitivita protilátek anti HAV ve třídě IgM

3296

Pozitivní HBsAg

3299

Pozitivita protilátek anti HBc ve třídě IgM   

3310

Pozitivita protilátek anti HCV (při prvním záchytu)

2700

2701

2702

Průkaz aktivní Toxoplasmózy u gravidních žen


Biochemická vyšetření

 

Vyšetření

FOL

Dospělí nad 15 let

Děti do 15 let

Jednotka

pod

nad

pod

nad

S-ALT        (1.záchyt)

10

 

10

 

3

µkat/l

S-AMS

7

 

8

 

5

µkat/l

S-AST        (1.záchyt)

9

 

10

 

3

µkat/l

S-Bilirubin celk.

12

 

200

 

100

µmol/l

S-Bilirubin novoroz.

12

 

 

 

280

µmol/l

S-Ca

24

1,50

3,0

2,0

3,0

mmol/l

S-Cl

5

80

125

85

120

mmol/l

S-CRP

89

 

50

 

50

mg/l

S-Digoxin

563

 

3,0

 

2,5

nmol/l

S,P-Glukóza

6, 77

2,50

20

3,0

15

mmol/l

S-K

4

2,50

6,0

2,50

6,0

mmol/l

S-Kortisol

163

100

 

100

 

nmol/l

S-Kreatinin

2

 

300

 

200

µmol/l

S-Kreatinkináza

11

 

15

 

10

µkat/l

S-Lipáza

134

 

5

 

5

µkat/l

S-Mg

41

0,50

1,80

0,60

1,50

mmol/l

S-Močovina

2

 

35

 

20

mmol/l

S-Myoglobin

182

 

110

 

110

µg/l

S-Na

3

120

155

130

150

mmol/l

S-NT-proBNP (Roche)

180

 

125

 

50

ng/l

S-Osmolalita (výpočet)

32 (48)

250

320

250

320

mosmol/l

S-P

25

0,30

3,0

0,70

2,40

mmol/l

S-T4 volný

138

5

45

8

30

pmol/l

S-Teofylin

564

 

25

 

25

mg/l

S-Troponin I (hs)

(Beckman Coulter)

75

 

M 19,8

Ž 11,6

 

M 19,8

Ž 11,6

ng/l

S-TSH

136

0,015

40

0,100

20

mU/l

S-Urát

31

 

800

 

700

µmol/l

S-Valproát

576

 

700

 

700

µmol/l