C-12 Informace k dopravě vzorků

 

§         Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené a co nejdříve po odběru.

§         Vzorek po odběru nesmí být bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici.

§         U citlivých analýz (KO+dif. APTT, INR, kalémie, glykémie) je nutné dodržet maximální časy stability.

§         U vzorků doručených po jejím uplynutí bude provedena analýza a indikující lékař bude na tuto skutečnost v komentáři upozorněn ( LPD-02 Kriteria přijetí a odmítnutí vzorků).

§         Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku do laboratoře ( LPC-10 Manipulace se vzorky a jejich stabilit).

§         Vzorky jsou transportovány v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladicí vložka v létě, vytemperování boxu za laboratorní teploty v zimě)  LPC-10 Manipulace se vzorky a jejich stabilita.

§         Podrobné informace ke každému analytu v dokumentu   Přehled metodik.

 

 

 

 

.