LPC-08-3 Vyšetření stolice na okultní krvácení (TOKS)

 

Indikace

Průkaz krevních ztrát do GIT - prevence kolorektálního karcinomu (nádorové onemocnění tlustého střeva)

 

TOKS provádějí praktičtí lékaři a gynekologové ve svých ambulancích.

§         Provádí se u všech bezpříznakových jedinců (tzn. pacienti s normální, pravidelnou, konzistentní stolicí, bez viditelné přítomnosti krve ve stolici) od 50 do 54 let věku v jednoročních intervalech.

§         V případě pozitivního testu na okultní krvácení následuje kolonoskopické vyšetření (vyšetření tlustého střeva endoskopem).

§         Od 55 let věku se bezpříznakovým jedincům nabízí buď opakovaný test na okultní krvácení do stolice ve dvouletých intervalech nebo jako alternativní metoda primární screeningová kolonoskopie.

§         Pokud je výsledek kolonoskopického vyšetření negativní, je screeningový program přerušen na dobu 10-ti let (tzn. neprovádí se ani TOKS, ani kolonoskopie). Poté se asymptomatickým jedincům opět nabídne test na okultní krvácení ve stolici ve dvouletém intervalu nebo provedení další kolonoskopie.

 

Neprovádět  (nebezpečí falešně pozitivních výsledků)

§         Při užívání a ještě 3 týdny po vysazení antikoagulancií a nesteroidních antiflogistik.

§         Při makroskopické přítomnosti krve ve stolici, u průjmů a hemoroidů.

§         Pří hematurii, menstruaci (krátce před i po), po extrakci zubů, krvácení z nosů nebo dásní.

 

Dietní příprava

V případě použití souprav na  imunochemickém principu není nutná.

 

Provedení testu lze vyžádat přímo v laboratoři za úhradu

§         Návod viz. příbalový leták konkrétní soupravy dle výrobce.

§         Při imunochemických testech provádí odběr materiálu ze tří míst jedné porce stolice.

§         Odběr vzorku se provádí jednoduchým a hygienickým způsobem z jedné porce stolice.

§         Bráníme zácpě stravou bohatou na vlákninu (celozrnné pečivo, ovesné vločky apod.) a dostatkem tekutin.

§         Při odběru je třeba se vyhnout kontaminaci dezinfekčními prostředky (záchodová mísa) a moče (vyloučit ovlivnění výsledku případnou mikroskopickou hematurií).

§         Po skončení sběru se zašle odběrová nádobka do laboratoře k vyhodnocení.

 

Odkazy na další webové stránky

1.        www.mou.cz, www.prevencenadoru.cz – Masarykův onkologický ústav, Brno

2.        www.lpr.cz – Liga proti rakovině, Praha

3.        www.koc.cz – Kompletní onkologické centrum, UK Praha