LPC-08-4 Zásady odběru vzorků na acidobazickou rovnováhu (ABR)

 

Postup:

·       zajištění ventilačního " steady state " u pacienta

·       spontánní ventilace - minim.15 minut v klidu

·       vyloučit vliv anxiety při    odběru (hyperventilace)

·       řízená ventilace nebo kyslíková terapie - minim.    30 minut konstantní ventilační parametry

·       výběr a příprava vhodného odběrového místa podle klinického   stavu pacienta :

·       arterie (př.centralizace oběhu)

·       kapilární krev - zajištění dostatečné arterializace    (zahřátí - rouška 39-42oC teplá nebo vodní lázeň 42oC po 3 minuty , hyperemizujicí prostředky)

·       smíšená žilní krev (př.výpočet plicního    zkratu) - odpustit minim.trojnásobný mrtvý prostor    katetru

·       správná technika odběru :

·       arterie - pozor doprovodné žíly, anaerobní odběr

·       kapilára - vpich nejlépe lancetou (3-4 mm)

·       první kapku setřít

·       nemasírovat místo vpichu - naředění  intersticiální tekutinou

·       naplnit celou kapiláru, přidat míchací  drátek, těsně uzavřít a dobře promíchat (pozor prošlá heparinizace odběrových  kapilár)

·       transport vzorku do laboratoře - co nejrychleji :

·       při měření vzorku po delší době než 15 minut vhodný    transport " na ledu " (pozor na hemolýzu při    proniknutí vody do vzorku)

·       vhodné změřit i chlazený vzorek nejdéle do 30 minut

 

CAVE:

1.        Po odběru vzorku dochází v krvi v důsledku probíhající glykolýzy v erytrocytech k produkci laktátu - posun pH, HCO3 a BE ve smyslu metabolické acidózy.

2.        Konzumpcí kyslíku leukocyty a trombocyty dochází k poklesu pO2  a ke vzestupu pCO2.

3.        Pokles pO2 je tím rychlejší, čím je vyšší jeho výchozí hladina.