C-09 Množství vzorku

Doporučené množství plné krve nebo moče při primárním odběru

 

Klinická biochemie (pro 20 až 25 rutinních analytů)

4 až 5 ml krve

Speciální analyty (imunochemická stanovení – hormony, léky, tumorové markery)

Vždy 1 ml krve pro každé 3 až 4 stanovované analyty

Krevní obraz

2 až 3 ml EDTA krve

Hemokoagulace rutinní

1 až 3 ml citrátové krve – nutné dodržení poměru krve a citrátu

Molekulárně biologická vyšetření

Jako na krevní obraz

Sérologie

Vždy 1 ml krve pro každé 3 až 4 stanovované analyty

Moč (chemické a morfologické vyšetření)

10 ml (u malých dětí 5 ml)

 

§   Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržení poměru krve a protisrážlivého činidla. Při použití vakuových systémů je správný objem zajištěn. Při odběru pístovým způsobem je nutné dodržet pokyn výrobce o množství vzorku - na zkumavce ryska, po kterou má být naplněna.

§   Při odběrech pro koagulační vyšetření je poměr stanoven pro hematokrit 0,25 až 0,60. Pro vzorky s odlišným hematokritem  se pro určení správného množství antikoagulační přísady užívá tohoto přepočtu:

 

1 - Hct

K  =   ------------  x P

5,95 - Hct

 

K              - objem 0,106 mol citrátu sodného, který přidáme k odebranému objemu plné krve

P              - objem odebrané plné krve

Hct          - hematokrit

 

§   Tímto vzorcem vypočteme množství citrátu potřebné k antikoagulačnímu působení  v odebraném množství plné krve s abnormálním hematokritem.

§   Tuto zásadu je obtížné dodržet u vakuových systémů.

 

Doporučený objem biologického materiálu podle souboru metodik

                                              

Soubor metodik

Odebíraný biologický materiál

Biologický materiál k analýze

Druh

Objem (ml)

Druh

Objem (ul)

Základní soubor

Krev srážlivá

3,0

Sérum

1000

S-Močovina          

 

 

 

 

S-Kreatinin

 

 

 

 

S-Cystatin C

 

 

 

 

S-Na + K + Cl

 

 

 

 

S-Ca (vápník)

 

 

 

 

S-P (fosfor)

 

 

 

 

S-Mg (hořčík)

 

 

 

 

S-Glukóza – žilní sérum

 

 

 

 

P-Glukóza – žilní plazma

Nesrážlivá krev - EDTA

Jako na KO

Plazma

350

K-Glukóza – kapilární

 

 

 

 

S-Amyláza

 

 

 

 

S-Lipáza

 

 

 

 

S-AST

 

 

 

 

S-ALT

 

 

 

 

S-Bilirubin celkový

 

 

 

 

S-Bilirubin konjugovaný   

 

 

 

 

S-TZR     

 

 

 

 

S-GMT    

 

 

 

 

S-ALP

 

 

 

 

S-ALP kostní

 

 

 

 

S-ALP jaterní

 

 

 

 

S-Celková bílkovina

 

 

 

 

S-Albumin

 

 

 

 

S-Kys.močová (urát)

 

 

 

 

Markery zánětu

Krev srážlivá

1,0

Sérum

350

S-CRP

 

 

 

 

S-RF 

 

 

 

 

S-ASLO

 

 

 

 

Kardiomarkery

Krev srážlivá

1,5

Sérum

500

S-Troponin I

 

 

 

 

P-NT-proBNP (heparinát lithný)

Krev nesrážlivá

1,5

Plazma

500

S-Myoglobin

 

 

 

 

S-CK

 

 

 

 

S-CK-MB

 

 

 

 


Metabolismus železa

Krev srážlivá

2,0

Sérum

800

S-Fe 

 

 

 

 

S-Fe-VK

 

 

 

 

S-Feritin

 

 

 

 

S-Transferinové receptory

 

 

 

 

S-Transferin

 

 

 

 

S-Vitamin B12

 

plus 1,0

 

 plus 500

S-Folát 

 

 

Vyšetření imunity

Krev srážlivá

1,5

Sérum

600

S-IgG

 

 

 

 

S-IgA

 

 

 

 

S-IgM

 

 

 

 

ELFO bílkovin séra + průkaz paraproteinu 

 

 

 

S-VLŘ kappa+lambda

 

 

 

 

U-VLŘ kappa+lambda

Ranní moč

 

Moč

 

S-C1 INH

 

 

 

 

S-C3 komplement

 

 

 

 

S-C4 komplement

 

 

 

 

Diabetologický soubor

 

 

 

 

S-C-peptid

Krev srážlivá

1,0

Sérum

350

U-Albumin (Microalbuminuria)

Ranní moč

2,0

Moč

1 ml

P-HbA1c (Glyk.hemoglobin)

Nesrážlivá krev - EDTA

Jako na KO

Plná krev

 

Základní vyšetření moči

Ranní moč

10,0

Moč

10 ml

Moč chem. + sed.

 

 

 

 

U-Amyláza

 

 

 

 

U-Na + K + Cl

 

 

 

 

U-Ca (vápník)

 

 

 

 

U-P  (fosfor)

 

 

 

 

U-Kys.močová (urát)

 

 

 

 

U-Mg (hořčík)

 

 

 

 

U-Osmolalita

 

 

 

 

U-Močovina (urea)

 

 

 

 

U-Kreatinin

 

 

 

 

U-Glukóza  (kvant.)

 

 

 

 

U-Bílkoviny (kvant.)

 

 

 

 

Vyšetření moči

Ranní moč

10,0

Moč

1 ml

U-Bílkoviny (průkaz)

 

 

 

 

U-Glukóza  (průkaz)

 

 

 

 

U-Ketolátky (průkaz)

 

 

 

 

Vyšetření moči

Ranní moč

10,0

Moč

10 ml

U-Panopt.barvení ery.

 

 

 

 

Lipidický soubor a parametry AS

Krev srážlivá

1,5

Sérum

600

S-Cholesterol celkový

 

 

 

 

S-Cholesterol HDL

 

 

 

 

S-Cholesterol LDL

 

 

 

 

S-Triglyceridy 

 

 

 

 

S-Apo AI

 

 

 

 

S-Apo B

 

 

 

 

P-Fibrinogen

Nesrážlivá krev - citrát

Jako Quick

Plazma

350

P-Homocystein

Nesrážlivá krev - EDTA

Jako KO

Plazma

350

S-High sensitive CRP

 

 

 

 

Vyšetření prostaty

Krev srážlivá

1,0

Sérum

350

S-PSA

 

 

 

 

S-Free PSA

 

 

 

 

S-proPSA

 

 

 

 

Alergologický soubor

Krev srážlivá

1,0

Sérum

350

S-Imunoglobulin E (IgE)

 

 

 

 

S-IgE specifické

 

 

 

 

Vyšetření štítné žlázy

Krev srážlivá

1,5

Sérum

500

S-TSH 

 

 

 

 

S-T4 volný 

 

 

 

 

S-T3 volný 

 

 

 

 

S-Anti-thyreoglobulin 

 

 

 

 

S-Anti-mikrosomy 

 

 

 

 

S-Thyreoglobulin

 

plus 1,0

 

plus 350

S-Anti-TSH receptory

 

plus 1,0

 

plus 400

U-jód (jodurie)

Ranní moč

10,0

Moč

1 ml

Lékové hladiny

Krev srážlivá

1,0

Sérum

350

S-Digoxin

 

 

 

 

S-Teofylin

 

 

 

 

S-Karbamazepin

 

 

 

 

S-Valproát

 

 

 

 

Fertilní hormony

Krev srážlivá

1,5

Sérum

600

S-Lutropin

 

 

 

 

S-Folitropin

 

 

 

 

S-Prolaktin

 

 

 

 

S-Estradiol

 

 

 

 

S-Progesteron

 

 

 

 

S-Testosteron

 

 

 

 

Tumorové markery

Krev srážlivá

1,5

Sérum

600

S-AFP 

 

 

 

 

S-CEA 

 

 

 

 

S-CA 125, 19-9, 15-3, 72-4

 

 

 

 

S-TPS

 

 

 

 

S-CYFRA 21

 

 

 

 

Moč - toxikologie

Moč

10,0

Moč

2 ml

Screening VVV ve I.trimestru

Krev srážlivá

1,0

Sérum

350

S-free beta hCG

 

 

 

 

S-PAPP-A 

 

 

 

 

Screening VVV ve II.trimestru

Krev srážlivá

1,0

Sérum

350

S-hCG

 

 

 

 

S-AFP 

 

 

 

 

Panel hepatitidy A

Krev srážlivá

1,0

Sérum

350

S-Anti-HAV tot.

 

 

 

 

S-Anti-HAV IgM

 

 

 

 

Panel hepatitidy B

Krev srážlivá

2,0

Sérum

700

S-HBsAg  

 

 

 

 

S-Anti-HBsAg

 

 

 

 

S-Anti-HBcAg tot.

 

 

 

 

S-Anti-HBcAg IgM

 

 

 

 

S-HBeAg

 

 

 

 

S-Anti-HBeAg 

 

 

 

 

Panel hepatitidy C

Krev srážlivá

1,0

Sérum

300

S-Anti-HCV IgG

 

 

 

 

HIV

Krev srážlivá

1,0

Sérum

300

S-Anti-HIV 1/2 

 

 

 

 

Syphilis

Krev srážlivá

1,0

Sérum

300

S-Anti-Trep.pal.(RPR, TPPA)

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

S-Kortisol

Krev srážlivá

0,5

Sérum

250

U-Kortisol

Moč

3,0

Moč

3

U-Kortisol/24 hodin

Moč/24 hodin

3,0

Moč

3

Infekční serologie

Krev srážlivá

10,0

Sérum

6,0

Vyšetření u mononukleózy

Krev srážlivá

1,0

Sérum

400

S-Anti-EBV heterophilic AB

 

 

 

 

S-Anti-EBV/EBNA IgG WB

 

 

 

 

S-Anti-EBV/EBNA IgM WB

 

 

 

 

S-Anti-CMV IgA WB

 

 

 

 

S-Anti-CMV IgG WB

 

 

 

 

S-Anti-CMV IgM WB

 

 

 

 

Vyšetření u Lymské nemoci

Krev srážlivá

1,0

Sérum

500

S-Anti-Borrelie IgG

 

 

 

 

S-Anti-Borrelie IgM

 

 

 

 

S-Anti-Borrelie IgG WB

 

 

 

 

S-Anti-Borrelie IgM WB

 

 

 

 

S,U-Borrelia b. PCR

 

 

 

 

GIT- céliakie, colitis, pernicióza

Krev srážlivá

0,5

Sérum

100

S-Anti-Gliadin IgA/G

 

 

 

 

S-Anti-Transglutamináza IgA/G

 

 

 

 

S-Anti-Parietal buň.žaludku IgA/G

 

 

 

 

S-Anti-Vnitřní faktor IgA/G

 

 

 

 

S-Anti-ASCA IgA/G

 

 

 

 

Mol.biologie - humánní genom

Krve nesrážlivá - EDTA

Jako na KO

DNA

 

Mutace genu  HFE C282Y - Hereditarní hemochromatóza

 

 

 

Mutace genu  HFE H63D - Hereditarní hemochromatóza

 

 

 

Mutace genu  F.V.Leiden - protrombofilní stav 

 

 

 

Mutace genu  F.II. - protrombofilní stav 

 

 

 

Mutace genu MTHFR C677T - protrombofilní stav  

 

 

 

Mutace genu  MTHFR A1298C - protrombofilní stav 

 

 

 

Mutace 4G/5G genu pro PAI-1 - protrombofilní stav 

 

 

 

Průkaz haplotypu HLA-B27 – Ankylozující spondylitis

 

 

 

Mutace genu  UGT1A1-7TA - Gilbertův syndrom

 

 

 

Mol.biologie - nehumánní genom

 

 

 

 

Borrelia burgdorferi

Krve nesrážlivá - EDTA

Jako na KO

DNA

 

 

 

Moč

1 ml

 

Punktát

1 ml

 

Neisseria gonorhoeae

Stěr

Speciální

odběr

DNA

 

Chlamydia trachomatis

Stěr

Speciální

odběr

DNA

 

Moč

1 ml