B-4 Úroveň a stav akreditace pracoviště

 

1.     Povolení činnosti diagnostické laboratoře dle zákona č. 296/2008 Sb. k provádění laboratorních vyšetřování vzorků biologických materiálů odebraných dárcům pro posouzení zdravotní způsobilosti a výběr dárce - vydal 14.12.2018 Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v rozsahu:

a)     HIV typu 1 a 2 metodou stanovení protilátek a antigenu p24

b)    HBV metodou stanovení povrchového antigenu (HBsAg) a protilátky proti nukleokapsidovému antigenu HBV (anti-HBc)

c)     HCV metodou stanovení protilátek

d)    Syfilis specifickým a nespecifickým vyšetřením

e)     Chlamydia trachomatis metodou amplifikace nukleových kyselin

 

2.     Osvědčení o akreditaci č. 298/2014 pro zdravotnickou laboratoř č. 8016 vydané 12.5.2014 Českým institutem pro akreditaci o.p.s. (ČIA) podle normy ČSN EN ISO 15189:2013 s platností do 12.5.2019.

 

3.     Osvědčení o akreditaci č. 264/2010 pro zdravotnickou laboratoř č. 8016 vydané 23.6.2010 Českým institutem pro akreditaci o.p.s. (ČIA) podle normy ČSN EN ISO 15189:2007 s platností do 27.5.2014.

 

4.     Osvědčení o akreditaci č. 379/2009 pro zdravotnickou laboratoř č. 8016 vydané 26.6.2009 Českým institutem pro akreditaci o.p.s. (ČIA) podle normy ČSN EN ISO 15189:2007 s platností do 27.5.2014.

 

5.     Osvědčení o akreditaci č. 246/2008 pro zdravotnickou laboratoř č. 8016 vydané 25.6.2008 Českým institutem pro akreditaci o.p.s. (ČIA) podle normy ČSN EN ISO 15189:2007 s platností do 30.6.2009.

 

6.     Osvědčení o akreditaci č. 201/2007 pro zdravotnickou laboratoř č. 8016 vydané 13.9.2007 Českým institutem pro akreditaci o.p.s. (ČIA) podle normy ČSN EN ISO 15189:2007 s platností do 30.6.2009.

 

7.     Osvědčení o akreditaci č. 554/2006 pro zdravotnickou laboratoř č. 8016 vydané 1.6.2006 Českým institutem pro akreditaci o.p.s. (ČIA) podle normy ČSN EN ISO 15189:2004 s platností do 30.6.2009.

 

8.     Osvědčení o registraci v Registru klinických laboratoří (NASKL) pro obor klinická biochemie RKL/0035/KB vydané 20.11.2006 s platností do 27.5.2014.

 

9.     Osvědčení o registraci v Registru klinických laboratoří (NASKL) pro obor hematologie RKL/0035/HEM vydané 20.11.2006 s platností do 27.5.2014.

 

10.  Osvědčení o registraci v Registru klinických laboratoří (NASKL) pro obor lékařská mikrobiologie RKL/0035/MB vydané 20.11.2006 s platností do 27.5.2014.

 

(Kopie dokumentů viz. www.biolab-kt.cz )

 

.