Laboratorní příručka pro lékaře

CENTRUM LABORATORNÍ MEDICÍNY

BioLab spol. s r.o. Klatovy (NL-Holding a.s.)

 

Jednotlivé kapitoly v tabulce jsou ve formě hypertextu – kliknutím dojde k jejich otevření

LPA-01 Předmluva

LPA-02 Obsah

LPA-03 Úvod

 

LPB-01 Identifikace laboratoře a údaje

LPB-02 Základní informace o laboratoři

LPB-03 Zaměření laboratoře

LPB-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště

LPB-05 Organizační schéma laboratoře

LPB-06 Spektrum nabízených služeb

LPB-07 Popis nabízených služeb (FT)

LPB-07 Popis nabízených služeb (ST)

LPB-07 Popis nabízených služeb (STAT)

LPB-07 Popis nabízených služeb (VET)

LPB-08 Řízení financí a plánování

 

LPC-01 Manuál pro odběr vzorků - informace

LPC-02 Požadavkové listy (žádanky)

LPC-03 Požadavky na urgentní vyšetření

LPC-04 Ústní požadavky na vyšetření

LPC-05 Používaný odběrový systém

LPC-06 Příprava pacienta před vyšetřen

LPC-07 Identifikace pacienta a vzorku

LPC-08 Odběr vzorků biologického materiálu

LPC-08-1 Odběr žilní a kapilární krve

LPC-08-2 Odběr vzorků moči

LPC-08-3 Vyšetření stolice - okultní krvácení

LPC-08-4 Zásady odběru vzorků na ABR

LPC-09 Množství vzorku biologického materiálu

LPC-10 Manipulace se vzorky a jejich stabilit

LPC-11 Základní informace k bezpečnosti

LPC-12 Informace k dopravě vzorků

LPC-13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků

LPD-01 Příjem žádanek a vzorků

LPD-02 Kritéria přijetí a odmítnutí vzorků

LPD-03 Postupy při nesprávné identifikaci

LPD-04 Vyšetřování smluvními laboratořemi

 

LPE-01 Hlášení kritických výsledků

LPE-02 Informace o formách vydávání výsledků

LPE-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv

LPE-04 Vydávání výsledků přímo pacientům

LPE-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření

LPE-06 Změny výsledků a nálezů

LPE-07 Čas od příjmu vzorku k vydání nálezu

LPE-08 Konzultační činnost laboratoře

LPE-09 Způsob řešení stížností

LPE-10 Poskytování spotřebního materiálu

Ceníky laboratorních služeb

Ceník laboratorních vyšetření 2018 (humánní)

Ceník laboratorních vyšetření 2018 (veterinární)

 

Poslední aktualizace:  21.1.2018

 

Připomínky a dotazy:    MUDr. František Musil – vedoucí lékař laboratoře (musil@biolab-kt.cz)