Laboratoř Klatovy, Nádražní

NL – BioLAB s.r.o.

Nádražní 844, 339 01 Klatovy, ČR

Tel.: +420 376 322 081, Fax: +420 376 322 081, musil@biolab-kt.cz, www.biolab-kt.cz

 

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

(smluvní ceny bez DPH platné od 1.6.2018)

 

 

1.     Jedná se o laboratorní metodiky, které lze provést bez doporučení lékaře na přímé vyžádání občana.

2.     Odběr krve je vhodné provést nalačno v době od 7:00 do 14:00 hodin v odběrové místnosti laboratoře (Nádražní 844 - Klatovy - 1. patro, Nová poliklinika – Domažlice – 1.patro).

3.     Výsledky jsou vydány pouze příslušné osobě po prokázání totožnosti. Jiné osobě mohou být vydány pouze po předložení plné moci k tomuto úkonu + prokázání totožnosti.

4.     Telefonicky lze výsledky sdělovat pacientovi pouze po předchozí domluvě a přidělení komunikačního hesla !!!

5.     Vyšetření jsou hrazená ve smluvních cenách a vychází z Vyhlášky MZ ČR č. 411/2011 Sb.

 

(S,P = vyšetření v krvi, U = vyšetření v moči, F = vyšetření ve stolici)

Cena (Kč)

Odběr krve ze žíly

37

Separace séra a zpracování biologického materiálu

17

Vyšetření moče

Moč chemicky + sediment

31

Průkaz drog a léků v moči (semikvantitativní průkaz)

Morfin/opiáty - Kanabinoidy – Amfetamin - Metamfetamin - Ecstasy - Kokain - Opiáty – Metadon  - Tricykl.antidepresiva - Benzodiazepiny  - Barbituráty

Průkaz jednotlivých parametrů

á 150,00

Průkaz všech parametrů najednou

600

Vyšetření ledvinných funkcí

S-Močovina   

INFO

18

S-Kreatinin       

INFO

17

S,U-Sodík     

INFO

20

S,U-Draslík

INFO

22

S,U-Chloridy  

INFO

15

S-C peptid

 INFO

192

Vyšetření metabolismu minerálů

S,U-Vápník  

INFO

19

S,U-Fosfor  

INFO

17

S-Hořčík   

INFO

20

S-Zinek   

INFO

100

Vyšetření kostního metabolismu např. u osteoporózy

S,U-Vápník

INFO

19

S,U-Fosfor

INFO

17

S-Alkalická fosfatáza    

INFO

18

S-Alkalická fosfatáza – kostní izoenzym      

INFO

310

S-Vitamin D   

INFO

1463

Vyšetření při podezření na dnu

S,U-Urát (kys.močová)    

INFO

22

Vyšetření slinivky břišní

S-Lipáza    

INFO

202

S,U-Amyláza  

INFO

37

Vyšetření u cukrovky

Glykovaný hemoglobin (nesrážlivá krev)

 INFO

205

S-Glukóza ("cukr v krvi") - možnost porovnat hodnoty s osobním glukometrem

 INFO

15

U-Glukóza ("cukr v moči")

 INFO

15

U-Albumin („mikroalbuminurie“)

 INFO

127

Vyšetření jaterních funkcí

S-AST

 INFO

18

S-ALT

 INFO

18

S-Bilirubin celkový

 INFO

16

S-Bilirubin konjug.

 INFO

15

S-GGT

 INFO

21

S-Alkalická fosfatáza

 INFO

18

S-Alkalická fosfatáza – jaterní izoenzym

 INFO

310

Elektroforéza bílkovin séra

 INFO

63

Vyšetření funkce srdce a rizika infarktu myokardu a časné aterosklerózy

S-Troponin I (DPC)

 INFO

988

P-NT-proBNP

 INFO

853

S-Myoglobin

 INFO

294

P-Fibrinogen

 INFO

216

P-Homocystein

 INFO

482

S-C-reaktivní protein (senzitivní)

 INFO

147

Vyšetření tukového metabolismu

S-Triglyceridy

 INFO

28

S-Cholesterol

 INFO

23

S-Cholesterol HDL

 INFO

50

S-Cholesterol LDL

 INFO

60

S-Apolipoprotein AI

 INFO

205

S-Apolipoprotein B

 INFO

205

Vyšetření při podezření na onemocnění kloubů (např. revmatoidní artritidu)

S-C-reaktivní protein

 INFO

148

S-Anti CCP (protilátky proti cyklickému citrulinovému peptidu)

 INFO

513

S-Revmatoidní faktor

 INFO

423

S-Antistreptolysin O (ASLO)

 INFO

86

Vyšetření při podezření na alergickou dispozici

S-Imunoglobulin E (IgE)

 INFO

595

S-průkaz přítomnosti jednotlivého specifického IgE (cena za každý parametr)

 INFO

337

(inhalační, potravinové a zvířecí alergeny)

Vyšetření bílkovin v séru (záněty, jaterní onemocnění, poruchy imunity, plazmocytom)

S-Celková bílkovina

 INFO

15

S-Albumin

 INFO

15

Elektroforéza bílkovin séra

INFO

63

S,U-volné lehké řetězce kappa

 INFO

310

S,U-volné lehké řetězce lambda

INFO

310

Imunofixace v séru (průkaz monoklonální komponenty – „paraproteinu“)

 INFO

 INFO

1222

S-Imunoglobulin G (IgG)

 INFO

171

S-Iimunoglobulin A (IgA)

INFO

168

S-Imunoglobulin M (IgM)

INFO

174

S,U-Beta-2-mikroglobulin

 S-INFO

 U-INFO

268

S-Laktátdehydrogenáza

 INFO

22

S-C3 složka komplementu

 INFO

168

S-C4 složka komplementu

INFO

174

Vyšetření při podezření na zánětlivá onemocnění

S-C-reaktivní protein

 INFO

149

S-Haptoglobin

 INFO

168

S-Orosomukoid

 INFO

190

S-Alfa-1-antitrypsin

 INFO

190

Elektroforéza bílkovin séra

INFO

63

Vyšetření lékových hladin

S-Digoxin

 INFO

279

S-Teofylin

 INFO

381

S-Valproát

 INFO

449

Vyšetření tumorových markerů

(POZOR pozitivita či negativita nemusí znamenat 100% přítomnost či nepřítomnost nádorového bujení !!!)

S-AFP

 INFO

186

S-CEA

 INFO

331

S-CA 125, 19-9, 15-3, 72-4 (cena za každý parametr)

 CA 125

 CA 15-3

 CA 19-9

 CA 72-4

495

S-CYFRA 21-1

 

495

S-TPS

 INFO

528

S-Prostatický specifický antigen (PSA)

 INFO

256

S-Prostatický specifický antigen volný (Free PSA, FPSA)

 INFO

394

S-proPSA

 

717

Index phi (PSA + FPSA + proPSA) – riziko karcinomu prostaty

 

1367

Okultní krvácení ve stolici (prevence rakoviny tlustého střeva)

 

61

Vyšetření při podezření na onemocnění prostaty (zvětšení, rakovina)

S-Prostatický specifický antigen (PSA)

 INFO

256

S-Prostatický specifický antigen volný (Free PSA, FPSA)

 INFO

394

S-proPSA

 

717

Index phi (PSA + FPSA + proPSA) – riziko karcinomu prostaty

 

1367

Vyšetření hormonů

S,U-Kortizol

 S-INFO

 U-INFO

188

Vyšetření funkce štítné žlázy

S-TSH

 INFO

176

S-T4 volný

 INFO

183

S-T3 volný

INFO

184

S-T4 celkový

INFO

133

S-T3 celkový

INFO

133

S-Anti-thyreoglobulin

 INFO

339

S-Anti-mikrosomy

INFO

414

S-Anti-TSH receptorům

INFO

588

S-Thyreoglobulin

INFO

265

Jód v moči (jodurie)

INFO

241

Těhotenský test (anonymní)

S-hCG

 INFO

188

U-hCG (orientační test v moči)

40

Skrínink vrozených vývojových vad v těhotenství (I. trimestr)

S-hCG volná podjednotka

 

394

S-PAPP-A

 INFO

400

Skrínink vrozených vývojových vad v těhotenství (II. trimestr)

S-hCG

INFO

188

S-AFP

INFO

186

Vyšetření pohlavních hormonů u mužů a žen

S-Lutropin

 INFO

163

S-Folitropin

INFO

163

S-Prolaktin

INFO

173

S-Estradiol

INFO

199

S-Progesteron

INFO

179

S-Testosteron

INFO

179

Infekční sérologie

U-Mycoplasma/Ureoplasma - průkaz antigenu v moči

INFO

524

Chlamydia trachomatis - průkaz antigenu (stěr, moč, spojivka)

INFO

524

S-Chlamydia pneumonie - průkaz protilátek IgA

INFO

377

S-Chlamydia pneumonie - průkaz protilátek IgG

377

S-Chlamydia pneumonie - průkaz protilátek IgM

377

S-Mycoplasma pneumonie - průkaz protilátek IgG

 

377

S-Mycoplasma pneumonie - průkaz protilátek IgA

 

377

S-Mycoplasma pneumonie - průkaz protilátek IgM

 

377

S-Toxoplasma gondii - průkaz protilátek IgG

INFO

377

S-Toxoplasma gondii - průkaz protilátek IgA

377

S-Toxoplasma gondii - průkaz protilátek IgM

377

Vyšetření při podezření na žloutenku typu A

S-Anti-HAV celkové

 INFO

347

S-Anti-HAV IgM

347

Vyšetření při podezření na žloutenku typu B

S-HBsAg ("Australský antigen")

INFO

225

S-Anti-HBsAg

347

S-Anti-HBcAg cel.

347

S-Anti-HBcAg IgM

347

S-HBeAg

225

S-Anti-HBeAg

347

Vyšetření při podezření na žloutenku typu C

S-Anti-HCV

INFO

347

Vyšetření při podezření na mononukleózu

S-Anti-EBV/EBNA IgG (WB)

 INFO

825

S-Anti-EBV/EBNA IgM (WB)

825

Vyšetření heterofilních protilátek proti EBV

 

 

131

S-Anti-CMV IgG (ELISA)

INFO

377

S-Anti-CMV IgM (ELISA)

377

S-Anti-CMV IgA (WB)

INFO

480

S-Anti-CMV IgG (WB)

480

S-Anti-CMV IgM (WB)

480

Vyšetření při podezření Lymskou borreliózu

S-Anti-Borrelie IgG (ELISA)

INFO

377

S-Anti-Borrelie IgM (ELISA)

INFO

377

S-Anti-Borrelie IgG (WB)

 INFO

480

S-Anti-Borrelie IgM (WB)

INFO

480

S,U-Borrelia b. molekul.biolog. metodou (PCR) v krvi a moči + izolace DNA

 INFO

2355

Vyšetření na infekci HIV

S-Anti-HIV ½ - v sérii

 INFO

200

S-Anti-HIV ½ - samostatný vzorek mimo sérii

400

POZOR – při nutnosti potvrzení nálezu dle zákona v Národní referenční laboratoři pro AIDS (SZÚ Praha)  uhradí samoplátce za toto vyšetření dalších cca. 5.000,- Kč.

Odběr je nutno provést v ambulanci MUDr. Kubátové (poliklinika Klatovy).

Vyšetření na syfilis

S-Anti-Treponema pallidum (RPR)

 INFO

377

S-Anti- Treponema pallidum (TPPA)

377

Vyšetření při podezření na onemocnění žaludku a střev

Průkaz protilátek proti gliadinu IgA/G (céliakie)

 INFO

359

Průkaz protilátek proti transglutamináze IgA/G (céliakie)

INFO-IgA

 INFO-IgG

359

Průkaz protilátek proti endomyziu (EMA) imunofluorescencí

 

359

Průkaz protilátek proti parietálním buňkám žaludku IgA/G

INFO

359

Průkaz protilátek proti vnitřnímu faktoru IgA/G

INFO

359

Průkaz protilátek ASCA IgA/G

 INFO

359

Vyšetření stolice

Průkaz přítomnosti Helicobacteru pylori ve stolici (vředová choroba)

 INFO

488

Průkaz přítomnosti adenovirů ve stolici (průjmovitá onemocnění)

INFO

488

Průkaz přítomnosti rotavirů ve stolici (průjmovitá onemocnění)

488

Hematologická a koagulační vyšetření

Krevního obrazu (přístroj)  Leuko, Ery, HTK, Hb, MCV, MCH, MCHC, Trombo

 

26

Vyšetření počtu retikulocytů

 INFO

45

Diferenciální krevní obraz Neutrofily, Basofily, Eosinofily, Monocyty, Lymfocyty

57

B-Tromboplast.test-INR (QUICKŮV test)

 INFO

83

B-APTT

 INFO

77

P-Fibrinogen

INFO

217

P-D Dimery

INFO

211

Sedimentace krve za 1 hodinu

INFO

14

Vyšetření u anémií („chudokrevnost“)

S-Železo

 INFO

19

S-Vazebná kapacita železa

INFO

78

S-Feritin

INFO

229

S-Transferin

INFO

INFO

167

S-Transferinové solubilní receptory

INFO

313

S-Vitamin B12

INFO

253

S-Folát (kyselina listová)

INFO

252

Mikrobiologická vyšetření – jednotlivé postupy

Základní kultivační vyšetření klinického materiálu (hnis, rána apod.)

 INFO

 INFO

121

Základní kultivační vyšetření stolice

INFO

95

Serotypizace střevních a jiných patogenů

23

Základní kultivační vyšetření moči

INFO

65

Kultivační vyšetření na GO

95

Základní kultivační vyšetření materiálu z respiračního traktu

INFO

63

Základní kultivační vyšetření – oko, ucho

INFO

95

Kultivace cílená aerobní

 

39

Kultivace cílená anaerobní nebo mikroaerofilní

 

84

Kultivační vyšetření pomocí automatizovaného systému

 

289

Průkaz DNA jednoho mikroorganismu hybridizační sondou s amplifikací

(např. HPV, CT, NG, Borelie)

 CT      NG

 HPV     Bb

1168

Mikroskopické vyšetření po běžném obarvení

 

70

Mikroskopické vyšetření nativního preparátu

 

28

MOP

 

62

Identifikace kmene jednoduchým testem

 

39

Identifikace kmene podrobná

 

319

Stanovení citlivosti na ATB kvalitativní metodou

INFO

40

Stanovení citlivosti na ATB kvantitativní metodou

112

Stanovení citlivosti na ATB u anaerobních baktérií

110

Stanovení produkce beta-laktamázy

 

17

Identifikace bakteriálního kmene v kultuře

 

31

RRR

 

71

 

Mikrobiologická vyšetření                                                                                                 

Orientační rozpětí cenových relací podle typu biologického materiálu  a kombinace potřebných postupů k získání diagnostického závěru.

Vyšetření

Cena (Kč)

Vyšetření výtěru z krku

Základní vyšetřovací postup (nález je negativní)

cca 100

Základní vyšetřovací postup (nález je pozitivní) Ø kultivace + citlivost na ATB

až 600

Vyšetření výtěru z nosu

Základní vyšetřovací postup (nález je negativní)

cca 100

Základní vyšetřovací postup (nález je pozitivní) Ø kultivace + citlivost na ATB

až 700

Vyšetření výtěru z dutiny ústní

Základní vyšetřovací postup včetně průkazu kvasinek (nález je negativní)

cca 200

Základní vyšetřovací postup (nález je pozitivní) Ø identifikace + citlivost na ATB

až 800

Vyšetření výtěru ze zevního zvukovodu a stěru z rány

Základní vyšetřovací postup (nález je negativní - není nutná identifikace agens)

cca 250

Základní vyšetřovací postup (nález je pozitivní) Ø identifikace + citlivost na ATB

až 900

Vyšetření moče (kultivace + citlivost na ATB)

Základní vyšetřovací postup (nález je negativní nebo jednoduchý)

cca 100

Základní vyšetřovací postup (nález je pozitivní) Ø identifikace + citlivost na ATB

až 700

Vyšetření moče (chlamydie + mycoplasma, ureoplasma)

Vyšetření na přítomnost chlamydií

cca 500

Vyšetření na přítomnost mycoplasma, ureoplasmat + event.citlivost na ATB

cca 600

Vyšetření výtěru z močové trubice nebo pochvy

Základní vyšetřovací postup (nález je negativní - není nutná identifikace agens)

cca 350

Základní vyšetřovací postup (nález je pozitivní) Ø identifikace + citlivost na ATB

až 1000

Cílená kultivace gonokoka (nález je negativní)

cca 100

Cílená kultivace gonokoka (nález je pozitivní) Ø identifikace + citlivost na ATB

cca 600

Cílená kultivace kvasinek

cca 100

Cílená kultivace Str.agalactiae (nález negativní)

cca 200

Cílená kultivace Str.agalactiae (nález pozitivní) Ø identifikace + citlivost na ATB

až 550

Vyšetření výtěru ze stolice (běžné patogeny)

Základní vyšetření (nález je negativní)

cca 200

Základní vyšetření (nález je pozitivní) Ø identifikace střevního patogena (1x)

cca 550

Základní vyšetření s průkazem Salmonelly

cca 650

Základní vyšetření s průkazem Salmonelly a Campylobactera

cca 750

Kontrolní vyšetření na průkaz Salmonelly (nález je negativní)

cca 200

Kontrolní vyšetření na průkaz Salmonelly (nález je pozitivní)

cca 500

Kontrolní vyšetření na průkaz Campylobactera (nález je negativní)

cca 100

Kontrolní vyšetření na průkaz Campylobactera (nález je pozitivní)

cca 200

Parazitologické standardní vyšetření (1 vzorek stolice)

cca 100

Parazitologické standardní vyšetření (3 vzorky stolice – správný postup)

cca 300

Průkaz antigenu Helicobacterus pylori ve stolici

cca 500

Mykologické vyšetření (kůže, nehty apod.)

Základní kultivační vyšetření + louhový preparát

cca 250