NL – BioLAB s.r.o.

Laboratoř Klatovy, Nádražní

Nádražní 844, 339 01 Klatovy, ČR

Tel.: +420 376 322 081, Fax: +420 376 322 081, www.biolab-kt.cz

 

Jsme plátci DPH

 

Ceník veterinárních laboratorních výkonů

(smluvní ceny bez DPH platné od 1.1.2018)

 

Laboratorní metoda (spotřební materiál je na vyžádání poskytován)

Cena bez DPH

(Kč)

Albumin

15

ALT

18

Amyláza

37

APTT

77

AST

18

Bilirubin celkový

16

Bilirubin konjug.

15

Celková bílkovina

15

CRP

150

Diferenciální krevní obraz

57

Digoxin

279

Draslík

22

Estradiol

199

Fosfatáza alkalická

18

Fosfor

17

Glukóza

15

GMT

21

Hořčík

20

Hydroxybutyrát

50

Chloridy

15

Cholesterol

23

Cholinesteráza

17

Kreatinin

17

Kreatinkináza

30

Lipáza

202

Močovina

18

Progesteron

179

Separace séra nebo plazmy (započítává se ke každé zkumavce)

16

Sodík

20

Thyroxin (TT4)

230

Triglyceridy

28

Urát (kys.močová)

22

Vápník

19

Vyšetření krevního obrazu (přístroj)

25

Vyšetření krevního obrazu (dif.rozpočet mikroskopicky)

57

Železo

19

Železo – vazebná kapacita

78

 

Mikrobiologie

Cena bez DPH

(Kč)

Základní kultivační vyšetření klinického materiálu (hnis, rána apod.)

121

Základní kultivační vyšetření stolice

95

Základní kultivační vyšetření moči, mléka

65

Základní kultivační vyšetření materiálu z respiračního traktu

63

Hemokultura

223

Mykologické vyšetření kultivační (kvasinky, plísně)

124

Mykologické vyšetření - identifikace kvasinek podrobná

496

Mykologické vyšetření - identifikace C.albicans

98

Identifikace hyfomycet

202

Parazitologické vyšetření stolice (po domluvě)

90

Kutlivace cílená aerobní

39

Kultivace cílená anaerobní nebo mikroaerofilní

84

Mikroskopické vyšetření po běžném obarvení

70

Mikroskopické vyšetření nativního preparátu

28

Identifikace kmene jednoduchým testem

39

Identifikace kmene podrobná

319

Stanovení citlivosti na ATB kvalitativní metodou

40

Stanovení citlivosti na ATB kvantitativní metodou

112

Stanovení citlivosti na ATB u anaerobních baktérií

110

Stanovení produkce beta-laktamázy

20

Identifikace bakteriálního kmene v kultuře

31

Serotypizace střevních a jiných patogenů (Salmonella, Schigella, Campylobacter)

25

Cílená telefonická konzultace mikrobiologem (MUDr.Helena Jelínková - 376311803)

50

 

 

Poznámky

1.     Příjem biologického materiálu pondělí až čtvrtek od 7:00 do 20:00 hodin, v pátek od 7:00 do 19:00 hodin.

2.     Ke každému provedenému vyšetření bude kromě výsledku vydán také přehled o celkové ceně, aby bylo možné (především u mikrobiologických vyšetření) provést vyúčtováním Vašim zákazníkům.

3.     Daňový doklad ve formě faktury bude vydáván měsíčně, pokud nebude dohodnuto jinak.

4.     Další vyšetření a jejich cenové relace viz Ceník pro humánní laboratorní vyšetření (www.biolab-kt.cz).