B-3 Zaměření laboratoře

Laboratoř Klatovy, Nádražní, provozovaná společností NL - BioLAB s r.o., provádí nebo zajišťuje laboratorní vyšetření v následujících oblastech laboratorní diagnostiky:

 

§  Klinická biochemie  

§  Hematologie                               

§  Imunochemie                             

§  Imunologie

§  Infekční sérologie     

§  Lékové hladiny          

§  Toxikologie                                

§  Mikrobiologie                            

§  Molekulární biologie (extrahumánní genom)

§  Veterinární medicína

Provádění laboratorních vyšetřování vzorků biologických materiálů odebraných dárcům pro posouzení zdravotní způsobilosti a výběr dárce dle zákona č. 296/2008 Sb. - povolení činnosti diagnostické laboratoře vydal 14.12.2017 Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v rozsahu:

 

a)     HIV typu 1 a 2 metodou stanovení protilátek a antigenu p24

b)    HBV metodou stanovení povrchového antigenu (HBsAg) a protilátky proti nukleokapsidovému antigenu HBV (anti-HBc)

c)     HCV metodou stanovení protilátek

d)    Syfilis specifickým a nespecifickým vyšetřením

e)     Chlamydia trachomatis metodou amplifikace nukleových kyselin

 

Součástí uceleného laboratorního servisu jsou následující činnosti zajištěné vlastními prostředky a zdroji nebo smluvními vztahy s jinými subjekty:

 

§  Odběr biologického materiálu (odběrové místnosti v Klatovech a Domažlicích)

§  Svoz biologického materiálu ze spolupracujících ambulantních i lůžkových zařízení

§  Přejímka, třídění, zpracování a případně další distribuce biologického materiálu do smluvních laboratorních zařízení

§  Distribuce laboratorních výsledků (svozem, poštou, elektronicky)

§  Odborné konzultace v oblasti laboratorní medicíny

§  Laboratorní příručka s přehledem aktuálně prováděných metodik v elektronické formě

§  Poskytování spotřebního materiálu a žádanek

§  Odběry krve a laboratorní vyšetření pro samoplátce

§  Call centrum – informace o laboratorních výsledcích 800 44 22 11